Til hovedinnhold
Gudbrandsdalens Uldvarefabrik logo
NO /EN

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon. Den nye åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Figuren nedenfor viser åpenhetslovens virkeområder.

 

 

1. Generelt

Gudbrandsdalens Uldvarefabrik AS ble etablert i Lillehammer i 1887, og er i dag en ledende leverandører av møbel- og bunadsstoffer. Bedriften har spesialisert seg på ullbaserte stoffer. Vi har hele produksjonsprosessen under samme tak, fra råmateriale til ferdigstilt produkt. Bedriften har gjennomgått og revidert sine rutiner i tråd med lovens hensikt, og oppdatert disse:

  • Personalpolitikk
  • OPS Interesseparter og kontekst
  • Innkjøp
  • Rutine for leverandører
  • Code of Conduct erklæring fra alle våre leverandører (GU supplier self assessment questionnaire)
  • Vurdering av andre forretningspartnere
  • Risikoanalyse

Bedriftens organisasjon er vist i figuren under:

 

2. Produkter og markeder

Bedriften produserer og leverer møbelstoffer for trekking av hjemmeinnredning og kontraktsmarkedet som offentlig miljø og kontorlandskaper. I tillegg leverer vi stoffer til transportsektoren (Tog, Båt og Buss). Markedet er Norge, EU og USA (cruisebåter) I tillegg er bedriften en stor produsent og leverandør av bunadsstoffer.

3. Konsekvenser

Basert på våre aktsomhetsvurderinger og risikoanalyse, mener bedriften at det er liten risiko for at våre verdikjeder bidrar til brudd på menneskerettigheter og uanstendige arbeidsforhold. Alle våre leverandører av innsatsfaktorer som brukes i våre produkter er i Norge eller EU. For reservedeler og utstyr til maskiner er det også med noen få unntak leverandører fra Europa. Når det gjelder risiko vil den først og fremst være knyttet til våre leverandører sine underleverandører. 

4. Tiltak og handlingsplaner

Ut fra vår risikoanalyse er vårt hovedtiltak å følge opp våre leverandører mot våre krav til etiske retningslinjer. Vi har utarbeidet disse kravene i et «Code of Conduct» dokument som alle våre leverandører skal gå igjennom og signere på for å bli en godkjent leverandør til GU. Bedriften følger opp løpende sine leverandører gjennom ISO-systemet med periodevis vurdering i «Ledelsens Gjennomgang».