Til hovedinnhold
Gudbrandsdalens Uldvarefabrik logo
NO / EN

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon. Den trådte i kraft 1. juli 2022. Figuren nedenfor viser åpenhetslovens virkeområder.

 

 

1. Generelt

 

Gudbrandsdalens Uldvarefabrik AS ble etablert i Lillehammer i 1887, og er i dag en ledende leverandører av møbel- og bunadsstoffer med en sterk forpliktelse til kvalitet og bærekraft. Bedriften har spesialisert seg på ullbaserte stoffer, hvor vi har hele produksjonsprosessen under samme tak, fra råmateriale til ferdigstilt produkt.

GU forplikter seg til å respektere menneskerettigheter og sikre anstendige arbeidsforhold i hele sin virksomhet og leverandørkjede. Selskapet har implementert interne retningslinjer som følger internasjonale standarder, inkludert FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og ILO-konvensjonene.

Bedriften har gjennomgått og revidert sine rutiner i tråd med lovens hensikt, og oppdatert disse:

  • Personalpolitikk
  • Innkjøp
  • Rutine for leverandører
  • Code of Conduct erklæring fra alle våre leverandører (GU supplier self assessment questionnaire)
  • Risikoanalyse

2. Leverandørkjede

GU opererer med en relativt oversiktlig leverandørkjede som inkluderer ulike nivåer av underleverandører. Selskapet kjøper råvarer, hovedsakelig ull og viskose, som deretter blir bearbeidet og omdannet til ferdige tekstilprodukter i fabrikken i Gudbrandsdalen.

Leverandørtyper og lokasjon

Råvareleverandører:Ull fra Norge og New Zealand, viskose fra Tyskland.
Kjemikalier og fargestoffer kjøpes fra leverandører i Tyskland, Danmark og Norge.
Ull og viskose har opprinnelse fra de land leverandørene representerer, men for kjemikalier og fargestoffer er leverandørkjeden noe mer kompleks.

Underleverandører: Basert på kvaliteter og kapasitet kan noe halvfabrikata kjøpes eksternt, fra anerkjente spinnere, fargere og vevere i EU-land.

Leverandører av maskiner og utstyr: GU har gjennom årene investert betydelige beløp i produksjonsutstyr. I all hovedsak er dette maskiner laget i EU.

Logistikkpartnere: Selskapet samarbeider med globale logistikkpartnere for transport og distribusjon av produkter.

Valg av leverandører


GU velger sine leverandører basert på strenge kriterier som inkluderer kvalitet, pris, og evnen til å oppfylle selskapets etiske standarder. Alle leverandører skal signere selskapets etiske retningslinjer, som dekker menneskerettigheter, arbeidsforhold og miljøvern.

3. Produkter og markeder

Bedriften produserer og leverer møbelstoffer for hjemmeinnredning og kontraktmarkedet som offentlig miljø og kontorlandskaper, samt stoffer til transportsektoren (Tog, Båt og Buss). Markedet er hovedsakelig Norge, EU og USA (cruisebåter). I tillegg er bedriften en stor produsent og leverandør av bunadsstoffer.

4. Konsekvenser

Basert på våre aktsomhetsvurderinger og risikoanalyse, mener bedriften at det er liten risiko for at våre verdikjeder bidrar til brudd på menneskerettigheter og uanstendige arbeidsforhold. Alle våre leverandører av innsatsfaktorer som brukes i våre produkter er i Norge eller EU, med unntak av vår faste leverandør av ull fra New Zealand. For reservedeler og utstyr til maskiner er det også med noen få unntak leverandører fra EU-land. Når det gjelder risiko vil den først og fremst være knyttet til våre leverandører sine underleverandører.

5. Tiltak og handlingsplaner

Ut fra vår risikoanalyse er vårt hovedtiltak å følge opp våre leverandører mot våre krav i de etiske retningslinjene. Vi har utarbeidet disse kravene i et «Code of Conduct»-dokument som alle våre leverandører skal gå igjennom og signere på for å bli en godkjent leverandør til GU. Bedriften følger opp løpende sine leverandører gjennom ISO-systemet/Total Quality Management (TQM) med periodevis vurdering i «Ledelsens Gjennomgang».

6. Klagemekanismer

GU har etablert en klagemekanisme hvor ansatte, leverandører og andre interessenter kan rapportere bekymringer om menneskerettighetsbrudd eller dårlige arbeidsforhold. Alle klager behandles konfidensielt og følges opp grundig.

Ønsker du å varsle? Send e-post til   whistleblower@gu.no

7. Kontinuerlig forbedring

GU er forpliktet til kontinuerlig forbedring av sine prosesser og praksiser knyttet til menneskerettigheter og arbeidsforhold. Dette inkluderer regelmessig evaluering av aktsomhetsvurderinger og tiltak, samt oppdatering av retningslinjer og prosedyrer i tråd med beste praksis og ny lovgivning.