Til hovedinnhold
Gudbrandsdalens Uldvarefabrik logo
NO / EN

Familien Svarstads Stiftelse

Ragnvald og Frode Svarstad
Foto: Ragnvald & Frode Svarstad

Familien Svarstads Stiftelse til fremme av utdannelsesformål er en offentlig stiftelse som ble etablert i 1980 av eierne av Gudbrandsdalens Uldvarefabrik AS.

Stiftelsen støtter utdannelse til de tekstile fagene som omfatter garnfremstilling, veving, farging og etterbehandling av stoffer for møbler eller bekledning. Utdannelsen skal være industrirettet og ikke rettet mot konfeksjon eller kunsthåndverk. Etterutdannelse og studiereiser kan også være aktuelt som søknadsgrunnlag.

Ønsker du å søke? Send en søknad med opplysninger om bakgrunn og planlagt utdannelse til frode.svarstad@gu.no innen utgangen av mai. Søknadene er normalt ferdig behandlet innen utgangen av juni.