Til hovedinnhold
Gudbrandsdalens Uldvarefabrik logo
NO / EN

Vårt bærekraftsarbeid

Sau

Vi produserer kvalitetstekstiler med naturen som kilde og innsatsfaktor. Ull er en naturlig råvare som er fornybar og biologisk nedbrytbar.

Gudbrandsdalens Uldvarefabrik har siden starten hatt bærekraft som et naturlig element i all sin virksomhet. Vi produserer tekstiler av høy kvalitet med naturen som kilde og innsatsfaktor. Det gjelder både råvaren, energien og vannet vi bruker i prosessen.

I produksjonen vår bruker vi nærmere 100 % naturlige råvarer fra sau og tre (viskose). Ulla er høykvalitetsull fra Norge og New Zealand. Vi bruker så mye norsk ull som er tilgjengelig. Vårt mål er benytte så mye kortreiste råvarer som overhodet mulig.

I tillegg til ullas unike, bærekraftige egenskaper, gjør det at vi har full kontroll over verdikjeden at vi stadig kan utvikle mere bærekraftige prosesser og produkter. Vår bruk av kjemikalier er minimal, siden ullstoffer kan oppfylle en stor del av de bransjetekniske kravene naturlig.

Bærekraftig fokus i generasjoner

Fabrikken er i dag en av verdens fremste produsenter av møbel- og bunadsstoffer. Vi er stolte av å se tilbake og kunne si at vi har drevet med ansvarlig produksjon siden 1887, og like like lenge har arbeidet med tekstilproduksjon som håndverk. Det er fire generasjoner med erfaring og kunnskap. På fabrikken er vi forpliktet til å produsere med minst mulig skadelig innvirkning på miljøet. Vi investerer kontinuerlig i teknologi, utvikling og mennesker. 

Lyngdal

Gjennom det grønne skiftet vil verden kreve produkter som innebærer lavkarbonløsninger, lang levetid, og som er resirkulerbare og biologisk nedbrytbare. Vårt svar på dette er å bruke vår erfaring og kunnskap vår for å lage ullstoffer av høyeste kvalitet. 

Strenge miljøkrav

Høy standard for kvalitet gir også høy standard for miljø. Vi ligger godt innenfor allerede strenge miljøkrav, og vi rapporterer våre miljøtall fortløpende til myndighetene. Vannet til produksjonen hentes fra Mesna-elva, som renner ved siden av fabrikken. Vannet slippes ut igjen i Mjøsa, som er Norges største drikkevannskilde. Det betyr av vi har meget strenge krav til kvaliteten på vannet som går fra fabrikken til det kommunale renseanlegget.

Malmstolen

Vannet til produksjonen hentes fra Mesna-elva, som renner ved siden av fabrikken.

Hele produksjonsprosessen under samme tak

Det unike med produksjonen på Lillehammer er at i motsetning til mange andre tekstilprodusenter har Gudbrandsdalens Uldvarefabrik hele produksjonsprosessen, fra nyklippet og vasket ull til ferdige tekstiler, samlet under ett og samme tak. Fabrikken er det som kalles vertikalt integrert. Det betyr at vi kontrollerer og er tett på hvert eneste steg i produksjonsprosessen. Ved produksjon av ulltekstiler brukes det minimalt med kjemikalier i prosessen, og vedlikeholdet er enkelt gjennom hele levetiden. Tekstilene tilfredsstiller bl.a strenge brannkrav uten tilsetning av kjemi.

Det tekstilfaglige teamet vårt vet hvordan den minste justering kan forbedre kvaliteten gjennom hele produksjonslinjen vår. Våre tekstiler har svært lang levetid, både i form av slitestyrke, tekniske egenskaper og estetisk kvalitet. De har i all hovedsak naturlig herkomst og er biologisk nedbrytbare. Den norske ulla vi bruker kommer fra Norilia. Da vet vi at den kommer fra friske dyr som blir godt tatt vare på. Dyrevelferd er viktig i Norge og blir fulgt tett opp av Mattilsynet. Dette er rene og trygge råvarer.

Hvorfor er det bærekraftig å velge norskprodusert?

Å velge norske varer er viktigere enn noen gang slik at vi kan holde liv i norsk industri. Ved å velge norskprodusert ulltekstil får du kortreist toppkvalitet og produkter med lav miljøbelastning. Samtidig sørger du også for å holde liv i sauenæringen og bidrar til å sikre lokale arbeidsplasser. 

Lyngdal

Transparens og sporbarhet

Vi er en av veldig få tekstilprodusenter i Europa med alle prosesser under ett tak. Det gir en meget god og veldokumentert kontroll, og en langt mer oversiktlig verdikjede enn det som er vanlig i tekstilbransjen. Gudbrandsdalens Uldvarefabrik bruker europeiske leverandører der det er mulig. Alle våre leverandører har signert vår Code of Conduct. 

Miljøledelse

Gudbrandsdalens Uldvarefabrik er sertifisert med ISO14001 og ISO9001. Vi arbeider med kontinuerlig resultatforbedring gjennom Lean-metodikken. Gjennom medarbeiderinvolvering i det daglige foreslår ansatte og ledere forbedringer. Forslag prioriteres, prøves ut og iverksettes og er en viktig del av vår miljøledelse. Vi benytter TQM (Total Quality Management) som ledelsessystem for kvalitet og styring. Våre produkter er sertifisert med EU Eolabel.

Martindale

Vi jobber aktivt i nettverk og med forskningsinstitutter for å hele tiden lære og forbedre oss.

Forskning og utvikling (FoU)

Vi jobber aktivt i nettverk og med forskningsinstitutter for å hele tiden lære og forbedre oss.

Sirkull (TEKO) / PlussLAB

SIRKULL har vært et samarbeidsprosjekt med ledende norske tekobedrifter om kartlegging av muligheter for gjenbruk og resirkulering av overskuddsmaterialer og avfall fra deres fabrikker. Målet med prosjektet er å finne avsetning og nye løsninger for gjenbruk og gjenvinning av ull som høyverdig materiale. Ulik type avfall, som jarekanter, cut-offs, garn osv. kan føre til ulike muligheter. Tekobedriftene Innvik, Gudbrandsdalens Uldvarefabrkk, Røros Tweed/Rauma, Devold, Aclima, Selbu Spinneri og Heimen Husflid har deltatt i prosjektet.

Bærull

Gudbrandsdalens Uldvarefabrik har i samarbeide med SINTEF gjennomført et forskningsprosjekt der vi hadde som mål utvikle en LCA for et spesifikt produkt. I dette prosjektet har vi fått tallfestet CO2-ekvivalentene i alle innsatsfaktorene, men også fått avdekket manglende reelle data for norsk ull. Vi vil arbeide videre med å forbedre de generiske dataene som ble brukt i prosjektet med reelle data etter hvert som de blir tilgjengelige. Hovedmålet er å utarbeide LCA - data som skal danne grunnlaget for å utvikle EPD’er for våre produkter.

3TS - Energispareprosjekt

Vi har satt i gang et større energispareprosjekt som går ut på å gjenvinne varmen i spillvannet med bruk av avanserte varmepumper, ny akkumuleringstank for varmt vann, og nytt distribusjonsopplegg av varmtvann til våre prosesser. Første fase av prosjektet skal gi en besparelse tilsvarende 2 millioner kWh, og Enova støtter prosjektet med 22 % av kostnadene.