Til hovedinnhold
Gudbrandsdalens Uldvarefabrik logo
NO /EN

Bærekraftsmål

FNs Bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Bærekraftsmålene ble vedtatt av alle FNs medlemsland i 2015. De gir en handlingsplan for å møte verdens mest presserende utfordringer. Selv om vi nettopp har startet vår bærekraftsreise, minner bærekraftsmålene oss om at innsatsen vår er en del av noe større - at vi sammen bidrar til fred og velstand for mennesker og planeter. Her er en oversikt over bærekraftsmålene vi har valgt å sette fokus på:

  • Anstendig arbeid og økonomisk vekst
  • Industri, innovasjon og infrastruktur
  • Bærekraftige byer og lokalsamfunn
  • Ansvarlig forbruk og produksjon
  • Stoppe klimaendringene


Våre interne bærekraftsmål

Under finner du våre 6 interne mål for bærekraftig utvikling (Sustainable Development Goals) de neste årene som kommer.

Bærekraftsmål

1. Redusere vannforbruk

Vi arbeider med å redusere vannforbuket med 30% i løpet av 2025. Vi har høy gjenbruk av vann og vi gjør vannbesparende investeringer. I 2019 investerte vi i en ny Ultra Sonic vaskemaskin som reduserte vannforbruket i vaskeprosessen med 40%. I løpet av den nærmeste perioden implementerer vi en prosess for gjenbruk av prosessvann i fiberstappen vår hvor ulla vaskes.

Vi arbeider også med å forbedre fyllingsgraden i maskinene våre, det vil si mer ull i hvert bad. Alt utslippsvannet vårt går til et kommunalt renseanlegg. Vannet til produksjonen hentes fra Mesna-elva, som renner ved siden av fabrikken. Vannet slippes ut igjen i Mjøsa, som er Norges største drikkevannskilde. Det betyr av vi har meget strenge krav til kvaliteten på vannet som går fra fabrikken til det kommunale renseanlegget.

2. Redusere energiforbruk

Vi arbeider med å redusere energiforbuket med 25% i løpet av 2025.Vi arbeider med gjenvinning av overskuddsvarme i form av oppvarming av prosessvann og lokaler. Vi har høy bevissthet på forbruk som å se på hvilke anlegg som skal gå når, som ventilasjon, varmevifter osv. Vi passer på alle små energityver som lys og varme, og arbeider mot økt bruk av fornybar energi. I 2022 gjennomførte vi en energikartlegging med påfølgende tiltaksforslag som implementerers løpende. Fase 1 skal være ferdig i februar 2024.

3. Redusere CO2-utslipp

Vi arbeider med å redusere CO2-utslippet med 35% i løpet av 2025. I dag benytter vi elektrisitet basert på vannkraft og petroleumsgass (LPG) til dampkjelen i produksjonen som produserer damp. Propankjelen genererer ca. 900 tonn CO2 per år. Vi ønsker å redusere bruken av propan til mer miljøvennlige energikilder. Et av de første tiltakene er å installere en varmepumpe som skal erstatte propanbruken. Energien vi bruker i dag går til fjernvarme. 

Ulltekstiler har lite behov for bruk av kjemi i produksjonsprosessen. Vi arbeider med å benytte mest mulig miljøvennlige fargestoffer og arbeider kontinuerlig med reduksjon av bruk av kjemikalier gjennom å optimalisere prosessene slik at kjemikaliene utnyttes optimalt. Alle våre kjemikaler følger REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals), en EU-forordning som er gjeldende i Norge gjennom EØS-avtalen. Regelverket krever at importører eller produsenter av kjemikalier må dokumentere stoffets egenskaper før det kan importeres eller produseres. REACH omfatter også detaljerte retningslinjer for risikovurdering av kjemikalier.

4. Redusere forbrenningsgraden på overskuddsmateriell


Vi arbeider med å redusere forbrenningsgraden med 30% i løpet av 2025. Vårt overskuddsmateriale består av produksjonsrester i form av jarekanter, garnrester og løse fibre. Vi har også en andel tekstiler klassifisert med 2.sortering. Disse kan ikke selges som  møbel- eller bunadsstoff, og må derfor gis nytt liv i annen form. Vi arbeider derfor kontinuerlig med å finne nye forretningsområder, resirkulere avfall til garn og andre produkter, bl.a gjennom Industriprosjektet Sirkull i regi av Norsk Industri (Teko.)

Det meste av våre restestoffer blir gjenbrukt og blir også benyttet av kunstnere, skoler og studenter til opplæring. Jarekanter brukes til filleryer og fiberplater. Det siste går til energigjenvinning. 

5. Bærekraftig design & produktutvikling

Det vikigste for oss når det kommer til design & produktutvikling er å benytte oss av vår ekspertise i ull til å designe og utvikle nye, bærekraftige produkter som har lav miljøpåvirkning og som tåler tidens tann. Målsetningen er å produsere produkter som kan vare i generasjoner, både til bunad og møbel.

Alle nye produkter som lanseres må være EU Ecolabel-sertifisert. Vi arbeider også med et forskningsprosjekt med SINTEF Norge for å evaluere LCA (Livsløpsanalyse) for ulltekstiler med norsk ull produsert ved Gudbrandsdalens Uldvarefabrik.

6. Bruk av norsk ull

Vi bruker organiske råvarer; ull og viskose. Ca 50% av ulla vi benytter i produksjonen er norsk ull som vi kjøper fra Norilia. (Nortura). Dette er så mye norsk ull i klasse C1 (fineste fibre) som er tilgjengelig på markedet. Vårt mål er benytte så mye kortreiste råvarer som overhodet mulig.