Til hovedinnhold
Gudbrandsdalens Uldvarefabrik logo
NO / EN

Sertifiseringer

ISO 14001 - Miljøledelse


ISO 14001 er den internasjonale standarden for miljøledelse. Miljøledelse brukes for å regulere virksomheters innvirkning på ytre miljø. Det innebærer at en virksomhet formulerer miljøpolitikk og miljømål for å styre aktiviteter, produkter og tjenester. Dette foregår ofte integrert i bedriftens andre styrings- og ledelsesfunksjoner. Kravene til miljøledelse og tilhørende hjelpemidler er gitt i standardene i ISO 14000-serien.

Last ned sertifikat

ISO 9001 - Kvalitetsledelse

ISO 9001. Denne har en prosessorientert tilnærming, og omfatter blant annet kvalitetsledelse, produktdesign, kundebehandling, dokumentkontroll, internopplæring, internrevisjon og ledelsesevaluering. ISO 9001 standarden handler ganske enkelt om å ha styring og kontroll på organisasjonen og på arbeidsprosessene–og som en del av dette–ha etablert systemer for kontinuerlig forbedring. Hos Gudbrandsdalens Uldvarefabrik benytter TQM (Total Quality Management) som ledelselssystem for kvalitet og styring, og arbeider etter LEAN metodikken.

Last ned sertifikat

EU Ecolabel

EU-Ecolabel (Blomsten) er det offisielle europeiske miljømerket. EUs Ecolabel er et tilsvarende miljømerke som Svanemerket. Produsentene må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke strenge helse- og miljøkrav. 
Stiftelsen Miljømerking kontrollerer og godkjenner bruk av EUs Ecolabel i Norge. Merkeordningen inngår som en del av EØS-avtalen og omfatter også Norge. Stiftelsen Miljømerking forvalter Blomsten i Norge på oppdrag fra Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet.